2018-11-29

Oferta programowa

Placówka opiekuńczo-wychowawcza jaką jest CKiW OHP w Oleśnicy realizuje  rekrutację na rok szkolny 2018/2019 do VII i VIII klasy Szkoły Podstawowej oraz klasy III Gimnazjum z oddziałami przysposabiającymi do pracy. Prowadzimy również nabór do Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Oferta edukacyjna skierowana jest do młodzieży od 15-18 roku życia, wywodzącej się z rodzin niepełnych, dysfunkcyjnych, zagrożonych bezrobociem oraz wykluczeniem społecznym, a także mającej problemy edukacyjno-dydaktyczne.

Prowadzimy rekrutację do następujących typów szkół:

 • Szkoła Podstawowa kl. VII-VIII
 • Gimnazjum z oddziałami przysposabiającymi do pracy – do klasy III
 • Branżowa zasadnicza szkoły zawodowej I stopnia

Przygotowujemy młodzież do pracy w następujących zawodach:

 • Tapicer
 • Kucharz
 • Cukiernik wg starych receptur
 • Kowal
 • Ogrodnik
 • Fryzjer

Młodzież z Oleśnicy i okolic będąca uczestnikami CKiW OHP tworzy tzw. grupę dochodzącą, która ma zapewnioną naukę i praktykę w Centrum jednocześnie mieszkając w domu rodzinnym. Natomiast wychowankowie przebywający  w internacie posiadają status uczestnika stacjonarnego, gdzie mają zapewnione darmowe zakwaterowanie  i wyżywienie cztery razy dziennie.

CKiW OHP w Oleśnicy dysponuje internatem na 110 osób, własnymi warsztatami szkoleniowymi, salą widowiskowo-kinową, dyskoteką, pracownią plastyczną i internetową. Prace z młodzieżą prowadzi wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna: zespół wychowawców, pedagog, psycholog oraz doradca zawodowy.

Zgłaszając się do nas masz możliwość:

 • szkolenia i kształcenia w szkole podstawowej i gimnazjum oraz zasadniczej szkoły zawodowej

 • zdobycia kwalifikacji zawodowych w wybranym przez siebie zawodzie

 • rozwoju swoich zainteresowań poprzez uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych, sportowych, turystycznych, kulturalnych

 • uczestnictwa w międzynarodowych wymianach młodzieży, warsztatach zawodowych i wielu innych ciekawych przedsięwzięciach

 

 

NA ROK SZKOLNY 2018/2019 PROWADZIMY REKRUTACJĘ NA NASTĘPUJĄCYCH POZIOMACH KSZTAŁCENIA:

SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI PRZYSPOSABIAJĄCYMI DO PRACY kl.VII i VIII

 GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI PRZYSPOSABIAJĄCYMI DO PRACY kl.III

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się